FreeBSD

  • Deweloper
    The FreeBSD Foundation
  • System
    Linux

FreeBSD przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. FreeBSD obsługuje co najmniej 18 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera FreeBSD to pliki .ELF. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w FreeBSD. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez FreeBSD.

FreeBSD może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem FreeBSD plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez FreeBSD.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez FreeBSD