3DVIA Virtools

  • Deweloper
    Dassault Syst?mes S.A.
  • System
    Windows

3DVIA Virtools przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. 3DVIA Virtools obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera 3DVIA Virtools to pliki .NMO. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w 3DVIA Virtools. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez 3DVIA Virtools.

3DVIA Virtools może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem 3DVIA Virtools plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez 3DVIA Virtools.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez 3DVIA Virtools