ActiveNote

  • Rozszerzenia plików
    1
  • Kontakt
    Strona WWW

ActiveNote przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. ActiveNote obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera ActiveNote to pliki .NOT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w ActiveNote. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez ActiveNote.

ActiveNote może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem ActiveNote plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez ActiveNote.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez ActiveNote