Adobe Acrobat

  • Deweloper
    Adobe Systems Incorporated
  • System
    Windows

Adobe Acrobat przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Adobe Acrobat obsługuje co najmniej 72 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Adobe Acrobat to pliki .AI. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Adobe Acrobat. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Adobe Acrobat.

Adobe Acrobat może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Adobe Acrobat plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Adobe Acrobat.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Adobe Acrobat