Aleph One

  • Deweloper
    Bungie.org
  • System
    Windows

Aleph One przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Aleph One obsługuje co najmniej 10 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Aleph One to pliki .SCEA. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Aleph One. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Aleph One.

Aleph One może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Aleph One plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Aleph One.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Aleph One