Apple Xcode

  • Deweloper
    Apple, Inc.
  • System
    Mac OS

Apple Xcode przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Apple Xcode obsługuje co najmniej 28 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Apple Xcode to pliki .EXP. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Apple Xcode. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Apple Xcode.

Apple Xcode może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Apple Xcode plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Apple Xcode.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Apple Xcode