AZZ Cardfile

  • Deweloper
    Antanas Zdramys
  • System
    Windows

AZZ Cardfile przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. AZZ Cardfile obsługuje co najmniej 3 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera AZZ Cardfile to pliki .CRD. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w AZZ Cardfile. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez AZZ Cardfile.

AZZ Cardfile może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem AZZ Cardfile plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez AZZ Cardfile.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez AZZ Cardfile