Box Sync

  • Rozszerzenia plików
    1
  • Kontakt
    Strona WWW

Box Sync przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Box Sync obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Box Sync to pliki .WEBDOC. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Box Sync. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Box Sync.

Box Sync może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Box Sync plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Box Sync.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Box Sync