BrainVoyager

  • Rozszerzenia plików
    1
  • Kontakt
    Strona WWW

BrainVoyager przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. BrainVoyager obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera BrainVoyager to pliki .DMR. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w BrainVoyager. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez BrainVoyager.

BrainVoyager może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem BrainVoyager plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez BrainVoyager.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez BrainVoyager