BrainVoyager QX

  • Deweloper
    Rainer Goebel
  • System
    Cross-platform

BrainVoyager QX przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. BrainVoyager QX obsługuje co najmniej 11 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera BrainVoyager QX to pliki .DAT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w BrainVoyager QX. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez BrainVoyager QX.

BrainVoyager QX może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem BrainVoyager QX plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez BrainVoyager QX.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez BrainVoyager QX