Delphi

  • Deweloper
    Embarcadero Technologies, Inc.
  • System
    Windows

Delphi przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Delphi obsługuje co najmniej 40 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Delphi to pliki .CFG. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Delphi. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Delphi.

Delphi może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Delphi plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Delphi.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Delphi