Doxygen

  • Deweloper
    Dimitri van Heesch
  • System
    Windows

Doxygen przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Doxygen obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Doxygen to pliki .DOCSET. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Doxygen. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Doxygen.

Doxygen może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Doxygen plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Doxygen.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Doxygen