DragThing

  • Deweloper
    TLA Systems Ltd.
  • System
    Mac OS

DragThing przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. DragThing obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera DragThing to pliki .DOCK. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w DragThing. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez DragThing.

DragThing może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem DragThing plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez DragThing.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez DragThing