Druki Gofin

  • Deweloper
    GOFIN sp. z o.o.
  • System
    Windows

Druki Gofin przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Druki Gofin obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Druki Gofin to pliki .GOFIN. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Druki Gofin. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Druki Gofin.

Druki Gofin może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Druki Gofin plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Druki Gofin.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Druki Gofin