e-Sword

  • Deweloper
    Rick Meyers
  • System
    Windows

e-Sword przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. e-Sword obsługuje co najmniej 12 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera e-Sword to pliki .HAR. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w e-Sword. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez e-Sword.

e-Sword może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem e-Sword plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez e-Sword.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez e-Sword