e.Report Designer Pro

  • Rozszerzenia plików
    1
  • Kontakt
    Strona WWW

e.Report Designer Pro przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. e.Report Designer Pro obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera e.Report Designer Pro to pliki .ROV. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w e.Report Designer Pro. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez e.Report Designer Pro.

e.Report Designer Pro może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem e.Report Designer Pro plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez e.Report Designer Pro.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez e.Report Designer Pro