Exigen workflow

  • Deweloper
    Exigen group
  • System
    Windows

Exigen workflow przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Exigen workflow obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Exigen workflow to pliki .DMS. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Exigen workflow. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Exigen workflow.

Exigen workflow może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Exigen workflow plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Exigen workflow.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Exigen workflow