FileProtector

  • Rozszerzenia plików
    1
  • Kontakt
    Strona WWW

FileProtector przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. FileProtector obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera FileProtector to pliki .AFP. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w FileProtector. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez FileProtector.

FileProtector może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem FileProtector plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez FileProtector.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez FileProtector