FontLab Studio

  • Deweloper
    FontLab Ltd.
  • System
    Cross-platform

FontLab Studio przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. FontLab Studio obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera FontLab Studio to pliki .VFB. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w FontLab Studio. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez FontLab Studio.

FontLab Studio może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem FontLab Studio plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez FontLab Studio.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez FontLab Studio