Games Factory

  • Deweloper
    ClickTeam
  • System
    Windows

Games Factory przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Games Factory obsługuje co najmniej 3 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Games Factory to pliki .GAM. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Games Factory. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Games Factory.

Games Factory może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Games Factory plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Games Factory.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Games Factory