GDAL

  • Rozszerzenia plików
    10
  • Kontakt
    Strona WWW

GDAL przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. GDAL obsługuje co najmniej 10 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera GDAL to pliki .ADF. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w GDAL. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez GDAL.

GDAL może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem GDAL plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez GDAL.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez GDAL