Gnome Desktop

  • Deweloper
    The GNOME Project
  • System
    Linux

Gnome Desktop przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Gnome Desktop obsługuje co najmniej 12 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Gnome Desktop to pliki .SERVER. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Gnome Desktop. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Gnome Desktop.

Gnome Desktop może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Gnome Desktop plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Gnome Desktop.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Gnome Desktop