Golden Software Surfer

  • Rozszerzenia plików
    3
  • Kontakt
    Strona WWW

Golden Software Surfer przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Golden Software Surfer obsługuje co najmniej 3 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Golden Software Surfer to pliki .GSI. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Golden Software Surfer. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Golden Software Surfer.

Golden Software Surfer może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Golden Software Surfer plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Golden Software Surfer.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Golden Software Surfer