Heartsome TMX editor

  • Deweloper
    Heartsome Technologies Ltd
  • System
    Windows

Heartsome TMX editor przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Heartsome TMX editor obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Heartsome TMX editor to pliki .TMX. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Heartsome TMX editor. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Heartsome TMX editor.

Heartsome TMX editor może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Heartsome TMX editor plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Heartsome TMX editor.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Heartsome TMX editor