JAWS

  • Deweloper
    Freedom Scientific, Inc.
  • System
    Windows

JAWS przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. JAWS obsługuje co najmniej 13 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera JAWS to pliki .JSD. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w JAWS. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez JAWS.

JAWS może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem JAWS plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez JAWS.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez JAWS