Kingsoft Writer

  • Rozszerzenia plików
    2
  • Kontakt
    Strona WWW

Kingsoft Writer przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Kingsoft Writer obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Kingsoft Writer to pliki .DOC. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Kingsoft Writer. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Kingsoft Writer.

Kingsoft Writer może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Kingsoft Writer plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Kingsoft Writer.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Kingsoft Writer