Luca

  • Rozszerzenia plików
    1
  • Kontakt
    Strona WWW

Luca przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Luca obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Luca to pliki .LUCA. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Luca. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Luca.

Luca może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Luca plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Luca.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Luca