Medigraph

  • Deweloper
    Medigraph Inc.
  • System
    Windows

Medigraph przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Medigraph obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Medigraph to pliki .TOM. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Medigraph. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Medigraph.

Medigraph może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Medigraph plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Medigraph.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Medigraph