Microsoft IIS

  • Deweloper
    Microsoft Corporation
  • System
    Windows

Microsoft IIS przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Microsoft IIS obsługuje co najmniej 8 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Microsoft IIS to pliki .PEM. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Microsoft IIS. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Microsoft IIS.

Microsoft IIS może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Microsoft IIS plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Microsoft IIS.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Microsoft IIS