Microsoft Windows CardSpace

  • Rozszerzenia plików
    1
  • Kontakt
    Strona WWW

Microsoft Windows CardSpace przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Microsoft Windows CardSpace obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Microsoft Windows CardSpace to pliki .CRD. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Microsoft Windows CardSpace. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Microsoft Windows CardSpace.

Microsoft Windows CardSpace może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Microsoft Windows CardSpace plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Microsoft Windows CardSpace.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Microsoft Windows CardSpace