Microsoft Windows Phone 7

  • Rozszerzenia plików
    2
  • Kontakt
    Strona WWW

Microsoft Windows Phone 7 przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Microsoft Windows Phone 7 obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Microsoft Windows Phone 7 to pliki .FFU. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Microsoft Windows Phone 7. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Microsoft Windows Phone 7.

Microsoft Windows Phone 7 może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Microsoft Windows Phone 7 plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Microsoft Windows Phone 7.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Microsoft Windows Phone 7