Microsoft Windows Vista

  • Deweloper
    Microsoft Corporation
  • System
    Windows

Microsoft Windows Vista przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Microsoft Windows Vista obsługuje co najmniej 46 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Microsoft Windows Vista to pliki .DLL. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Microsoft Windows Vista. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Microsoft Windows Vista.

Microsoft Windows Vista może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Microsoft Windows Vista plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Microsoft Windows Vista.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Microsoft Windows Vista