MimioStudio

  • Deweloper
    mimio
  • System
    Windows

MimioStudio przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. MimioStudio obsługuje co najmniej 2 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera MimioStudio to pliki .NOTEBOOK. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w MimioStudio. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez MimioStudio.

MimioStudio może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem MimioStudio plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez MimioStudio.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez MimioStudio