Myth: The Fallen Lords

  • Deweloper
    Eidos Interactive Ltd.
  • System
    Windows

Myth: The Fallen Lords przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Myth: The Fallen Lords obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Myth: The Fallen Lords to pliki .GOR. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Myth: The Fallen Lords. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Myth: The Fallen Lords.

Myth: The Fallen Lords może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Myth: The Fallen Lords plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Myth: The Fallen Lords.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Myth: The Fallen Lords