NaviComputer

  • Rozszerzenia plików
    1
  • Kontakt
    Strona WWW

NaviComputer przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. NaviComputer obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera NaviComputer to pliki .NMAP. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w NaviComputer. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez NaviComputer.

NaviComputer może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem NaviComputer plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez NaviComputer.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez NaviComputer