Netscape Navigator

  • Deweloper
    AOL Inc.
  • System
    Windows

Netscape Navigator przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Netscape Navigator obsługuje co najmniej 30 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Netscape Navigator to pliki .VCS. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Netscape Navigator. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Netscape Navigator.

Netscape Navigator może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Netscape Navigator plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Netscape Navigator.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Netscape Navigator