Ninendolator

  • Deweloper
    Quietust
  • System
    Windows

Ninendolator przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Ninendolator obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Ninendolator to pliki .NMV. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Ninendolator. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Ninendolator.

Ninendolator może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Ninendolator plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Ninendolator.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Ninendolator