Notation Composer

  • Deweloper
    Notation Software
  • System
    Cross-platform

Notation Composer przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Notation Composer obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Notation Composer to pliki .NOT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Notation Composer. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Notation Composer.

Notation Composer może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Notation Composer plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Notation Composer.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Notation Composer