Notation Musician

  • Rozszerzenia plików
    1
  • Kontakt
    Strona WWW

Notation Musician przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Notation Musician obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Notation Musician to pliki .NOT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Notation Musician. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Notation Musician.

Notation Musician może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Notation Musician plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Notation Musician.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Notation Musician