Note-It

  • Deweloper
    Veign, LLC
  • System
    Windows

Note-It przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Note-It obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Note-It to pliki .NOT. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Note-It. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Note-It.

Note-It może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Note-It plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Note-It.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Note-It