NotePad++ text editor

  • Deweloper
    Notepad++ Team
  • System
    Windows

NotePad++ text editor przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. NotePad++ text editor obsługuje co najmniej 111 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera NotePad++ text editor to pliki .CC. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w NotePad++ text editor. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez NotePad++ text editor.

NotePad++ text editor może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem NotePad++ text editor plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez NotePad++ text editor.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez NotePad++ text editor