OmegaT

  • Deweloper
    OmegaT project
  • System
    Windows

OmegaT przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. OmegaT obsługuje co najmniej 3 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera OmegaT to pliki .TMX. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w OmegaT. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez OmegaT.

OmegaT może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem OmegaT plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez OmegaT.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez OmegaT