Oracle Database

  • Deweloper
    Oracle Corporation
  • System
    Cross-platform

Oracle Database przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Oracle Database obsługuje co najmniej 18 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Oracle Database to pliki .DB. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Oracle Database. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Oracle Database.

Oracle Database może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Oracle Database plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Oracle Database.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Oracle Database