PolyTrans|CAD+DCC

  • Rozszerzenia plików
    1
  • Kontakt
    Strona WWW

PolyTrans|CAD+DCC przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. PolyTrans|CAD+DCC obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera PolyTrans|CAD+DCC to pliki .GOF. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w PolyTrans|CAD+DCC. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez PolyTrans|CAD+DCC.

PolyTrans|CAD+DCC może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem PolyTrans|CAD+DCC plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez PolyTrans|CAD+DCC.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez PolyTrans|CAD+DCC