Print Shop

  • Deweloper
    Br?derbund Software, Inc.
  • System
    Windows

Print Shop przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Print Shop obsługuje co najmniej 4 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Print Shop to pliki .PDL. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Print Shop. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Print Shop.

Print Shop może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Print Shop plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Print Shop.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Print Shop