PrintMaster

  • Deweloper
    Encore, Software Inc.
  • System
    Cross-platform

PrintMaster przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. PrintMaster obsługuje co najmniej 5 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera PrintMaster to pliki .ABK. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w PrintMaster. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez PrintMaster.

PrintMaster może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem PrintMaster plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez PrintMaster.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez PrintMaster