Purble Place

  • Rozszerzenia plików
    3
  • Kontakt
    Strona WWW

Purble Place przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Purble Place obsługuje co najmniej 3 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Purble Place to pliki .COMFYCAKESSAVE-MS. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Purble Place. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Purble Place.

Purble Place może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Purble Place plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Purble Place.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Purble Place