Rotor-Disc OTV Kit

  • Deweloper
    QIAGEN
  • System
    Windows

Rotor-Disc OTV Kit przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Rotor-Disc OTV Kit obsługuje co najmniej 1 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Rotor-Disc OTV Kit to pliki .OTV. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Rotor-Disc OTV Kit. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Rotor-Disc OTV Kit.

Rotor-Disc OTV Kit może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Rotor-Disc OTV Kit plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Rotor-Disc OTV Kit.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Rotor-Disc OTV Kit