Street Atlas USA

  • Deweloper
    DeLorme
  • System
    Windows

Street Atlas USA przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Street Atlas USA obsługuje co najmniej 6 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Street Atlas USA to pliki .SAF. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Street Atlas USA. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Street Atlas USA.

Street Atlas USA może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Street Atlas USA plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Street Atlas USA.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Street Atlas USA