Stylus Studio

  • Deweloper
    Progress Software Corporation
  • System
    Windows

Stylus Studio przegląd

Każde oprogramowanie domyślnie obsługuje wiele rozszerzeń plików. Stylus Studio obsługuje co najmniej 10 różnych rozszerzeń plików. Podstawowe pliki, które wspiera Stylus Studio to pliki .XSD. Nie zawsze wszysztkie wymienione na liście rozszerzenia wykorzysywane są jednak do zapisu efektów pracy w Stylus Studio. Bardzo często, pliki z takimi rozszerzeniami wykorzystywane są jako pliki źródłowe danych wykorzystywanych przez Stylus Studio.

Stylus Studio może być wykorzystany do konwersji formatów plików, pomiędzy rozszerzeniami wymienionymi poniżej. Możesz otworzyć za pośrednictwem Stylus Studio plik posiadający jedno z poniższych rozszerzeń i spróbować zapisać go w innym rozszerzeniu, również obsługiwanym przez Stylus Studio.

Rozszerzenia plików rozpoznawane przez Stylus Studio